تشکر امام خامنه‌ ای از ملت عراق

لازم میدانم از دولت، ملّت و عشایر عراق که در این آزمون بسیار مهم (اربعین) فداکاری کردند، خدمت کردند وبزرگواری نشان دادند، تشکر کنم. این راه را دشمنان اسلام واهل‌بیت به خیال خود مسدود کرده بودند. ببینید چه حرکت عظیمی اتّفاق افتاد! وقتی حتّی جسمها در کنار هم قرار میگیرد، این‌جور انعکاس پیدا میکند.

پیوندهای ویژهآخرین پیوندهاتبلیغات

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>