امام خامنه ای (مدظله العالی)

از قهرمانانی که با مدال ‌آوری دل ملت را شاد کردند، پهلوانانی که از حق خود بر اثر ناداوریها محروم شدند، بانوان ورزشکاری که نشانه‌ی افتخارآمیز پوشش زن ایرانی را به رخ همگان کشیدند و بانوی شجاعی که با حجاب کامل در پیشانی کاروان درخشید سپاسگزاری میکنم، قدر شما را میدانیم.

پیوندهای ویژهآخرین پیوندهاپیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

تبلیغات

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>