امام خامنه‌ ای (مدظله العالى)

همه بدبختی های بشر بر اثر پیروی ازهوای نفس است. اگر انسان این قدرت را بیابد که برخواهش نفس غلبه پیدا کند،رستگار شده. ماه رمضان این را درشما بوجود آورده. پاداشی را که خدا در اوقات ضیافت خود به شما داده، نگاه دارید و رابطه خود را باخدا محکم کنید.

پیوندهای ویژهآخرین پیوندهاتبلیغات

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>