شنبه 29 آذر 1393 - 11:14

امام خامنه‌ ای (مدظله العالى)

گاهى بعضى از جوان هاى ما که مراجعه می کنند و جوابى نمى‌ شنوند، به من نامه می نویسند و التماس می کنند که اجازه بدهید ما برویم در صفوف مقدّم با رژیم صهیونیستى بجنگیم. ملّت، عاشق مبارزه‌ ى با صهیونیست‌ ها است و جمهورى اسلامى‌ هم این را نشان داده است.

پیوند های ویژهآخرین پیوندهاتبلیغات

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>