شنبه 17 بهمن 1394 - 01:03

امام خامنه‌ ای (مدظله العالى)

حق نامزد انتخابات جزء حق الناس است. اگر آدم صالحی است او را رد نکنیم و اگر آدم ناصالحی است راهش ندهیم. اگر در انتخابات خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یا هر انتخابات دیگری از ورود آدمی که صلاحیت قانونی ندارد اغماض کنیم و دقت نکنیم، این باطل کردن و خراب کردن حق مردم و ضد حق الناس است.

پیوندهای ویژهآخرین پیوندهاتبلیغات

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>