امام خامنه‌ ای (مدظله العالى)

در روسياهی عاملان اين جنايت بزرگ همين بس كه مقدسترين چهره ميان مقدسات عالم را آماج ياوه های مشمئز كننده ی خويش ساخته اند. پشت صحنه ی اين حركت شرارتبار، سياستهای خصمانه ی صهيونيسم و امريكا  است كه ميخواهند مقدسات اسلامی را در چشم نسلهای جوان از جايگاه رفيع خود فروافكنند.

پیوندهای ویژهآخرین پیوندهاتبلیغات

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>