• گلایه روس‌ها ازگرانی سفربه ایران!

    دلیل گرمی که شاید گردشگران روس را به ایران بکشاند

    شنبه, 27 خرداد, 1396 - 14:54
    مدیرعامل یک دفتر خدمات‌گردشگری گفت: گردشگران روس به‌دنبال دیدن آثار تاریخی‌وفرهنگی ما نیستند و فقط برای یک دلیل گرم به ایران سفر خواهند کرد.

صفحه‌ها

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

تبلیغات

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>