• نگرانی مشترک از ایران‌

    رجز عبری ائتلاف «جیبوتی +2» علیه ایران!

    سه شنبه, 30 آبان, 1396 - 11:40
    چند كشور عربی كه تحت رهبری عربستان سیاست خصمانه با ایران را در پیش گرفته‌اند، باز هم ادعاهای قبلی خود را علیه تهران تكرار كردند.

صفحه‌ها

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

تبلیغات

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>