• از افسانه‌سازی تا داستان‌سرایی؛

    قصه‌های شنیدنی که روحانی برای برجام گفت

    شنبه, 2 ارديبهشت, 1396 - 23:00
    حسن روحانی در حالی در دفاع از برجام متوسل به تمثیل‌گویی شده است که هنوز مردم منتظر دستاورد ملموس برجام هستند.

صفحه‌ها

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

تبلیغات

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>