• نگاهی به ساخته جنجالی شیخ طادی؛

    "امپراطور جهنم"؛ دنیا را برای آل‌سعود جهنم خواهد کرد!

    يكشنبه, 26 دى, 1395 - 14:15
    پرویز شیخ‌طادی که با ساخت "شکارچی شنبه" به موضوع رژیم صهیونیستی پرداخته بود، این بار به سراغ آل‌سعود و شکل‌گیری جریان تکفیری داعش در "امپراطور جهنم" رفته است.

صفحه‌ها

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

تبلیغات

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>