کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ای
چند رسانه ایپوستر
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
تصویر روز
خبرگردان تایپی
ویژه های چهارتایی
پیشنهاد ما
يكشنبه, 27 ارديبهشت, 1394 - 17:22
تنظیمات: 
از سوی نهضت مردمی پوستر انقلاب:
تیتر دوم: 
مجموعه پوسترهای «آل یهود» منتشر شد+دانلود
نام منبع: 
متفرقهنهضت مردمی پوستر انقلاب

نهضت مردمی پوستر انقلاب، مجموعه آثار «آل یهود» را در ابعاد مختلف منتشر کرد.

آدرس سایت مقصد: 
http://postermovement.ir/poster.php?lang=fa&cat_id=172
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
نهضت مردمی پوستر انقلاب، مجموعه آثار «آل یهود» را در ابعاد مختلف منتشر کرد.