کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
پنجشنبه, 4 مهر, 1392 - 12:05
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهآوینی فیلم

این همایش توسط بنیاد ستارگان، محفل علمی و فرهنگی فرزندان شهدا، با همکاری دانشکده مطالعات جهان تهران برگزار می شود.

آدرس سایت مقصد: 
http://avinyfilm.ir/content/1287
برجسته سازی تیتر ها: 
false