کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 4 مهر, 1392 - 14:44
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهآوینی فیلم

اطیابی:فیلم دفاع مقدس را نباید مختص به داستان های دفاع مقدس کرد، فیلم ها در همه ژانرها می توانند با توجه به هدف سازنده آنها ،برای دفاع از مردم و در راستای اهداف دفاع مقدس ساخته شوند

آدرس سایت مقصد: 
http://avinyfilm.ir/content/1280
برجسته سازی تیتر ها: 
false