کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ایپوستر
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
تصویر روز
خبرگردان تایپی
پیشنهاد ما
سه شنبه, 12 آبان, 1394 - 10:50
تنظیمات: 
نهضت مردمی پوستر انقلاب
تیتر دوم: 
مجموعه پوسترهای «ایرانی که دشمن می خواهد»
نام منبع: 
متفرقهنهضت مردمی پوستر انقلاب

طراح:نهضت مردمی پوستر انقلاب با تشکر از موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی

آدرس سایت مقصد: 
http://postermovement.ir/poster.php?lang=fa&cat_id=178
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
طراح:نهضت مردمی پوستر انقلاب با تشکر از موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی