کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اقتصادی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
يكشنبه, 13 تير, 1395 - 12:37
تنظیمات: 
یک اقتصاددان؛
تیتر دوم: 
دولت وعده های ۱۰۰ روزه خود را محقق نکرد
نام منبع: 
خبرگزاریتراز

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر نرخ سود تسهیلات پایین بیاید با افزایش صف برای دریافت این تسهیلات مواجه خواهیم شد که خود این افزایش متقاضی رانت را افزایش خواهد داد، چرا که کسانی موفق به دریافت تسهیلات با سود پایین خواهند شد که از رانتی برخوردار باشند.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.taraznews.com/content/149157
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر نرخ سود تسهیلات پایین بیاید با افزایش صف برای دریافت این تسهیلات مواجه خواهیم شد که خود این افزایش متقاضی رانت را افزایش خواهد داد، چرا که کسانی موفق به دریافت تسهیلات با سود پایین خواهند شد که از رانتی برخوردار باشند.