کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اجتماعی
چند رسانه ایکارتون
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
تصویر روز
يكشنبه, 20 تير, 1395 - 08:53
تنظیمات: 
تعطیلی و مسافرت
تیتر دوم: 
کاریکاتور/ بازهم تعطیلات و باز هم شمال!
نام منبع: 
خبرگزاریفرهنگ نیوز

روزمرگی، حجم فعالیتهای روزانه و استرسها و فشارهای روحی شرایط را به گونه ای رقم زده است که فرصتهای آخر هفته یا چند روز تعطیلی غنیمت شمرده می شود و بساط سفر در خانواده ها به راه می شود. اما یکی از معضلات، حرکت حجم عظیمی از خودروها به سمت شمال کشور می باشد.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.farhangnews.ir/content/213163
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
روزمرگی، حجم فعالیتهای روزانه و استرسها و فشارهای روحی شرایط را به گونه ای رقم زده است که فرصتهای آخر هفته یا چند روز تعطیلی غنیمت شمرده می شود و بساط سفر در خانواده ها به راه می شود. اما یکی از معضلات، حرکت حجم عظیمی از خودروها به سمت شمال کشور می باشد.