کلید واژه ها: 
فساد بانکی
کاریکاتور
دسته بندی: 
اقتصادی
چند رسانه ایکارتون
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
تصویر روز
پیشنهاد ما
سه شنبه, 5 مرداد, 1395 - 15:48
تنظیمات: 
نام منبع: 
خبرگزاریفرهنگ نیوز

هفته گذشته اعلام شد که سازمان اطلاعات سپاه شبکه ای فساد بانکی را کشف و تعدادی از متهمان از جمله رئیس معزول بانک ملت را دستگیر کردند.براساس اخبار و اطلاعات میزان تخلفات این شبکه به بیش از هزار میلیارد تومان می رسد. در ماه های اخیر با افشای فیش های حقوقی نجومی مدیران دولتی، جنبه های دیگری از فساد اقتصادی شناسایی شده اند.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.farhangnews.ir/content/216752
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
هفته گذشته اعلام شد که سازمان اطلاعات سپاه شبکه ای فساد بانکی را کشف و تعدادی از متهمان از جمله رئیس معزول بانک ملت را دستگیر کردند.براساس اخبار و اطلاعات میزان تخلفات این شبکه به بیش از هزار میلیارد تومان می رسد. در ماه های اخیر با افشای فیش های حقوقی نجومی مدیران دولتی، جنبه های دیگری از فساد اقتصادی شناسایی شده اند.