کلید واژه ها: 
حجاب نامهحجاب نامه
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ایکارتون
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
تصویر روز
چهارشنبه, 17 شهريور, 1395 - 13:34
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
محرم شدن نا محرم ها در بالکن!!!
نام منبع: 
متفرقهبا حجاب

فردی عفیف و با حیا محسوب می شود که خود را ملزم به رعایت مصادیق حیا در تمام عرصه ها بداند و در مکان های مانند حیاط ، بالکن خانه و پاسیو، پشت بام، روبه روی پنجره باز، راهرو آپارتمان و..

آدرس سایت مقصد: 
http://bahejab.com/multimedia/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86/
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
فردی عفیف و با حیا محسوب می شود که خود را ملزم به رعایت مصادیق حیا در تمام عرصه ها بداند و در مکان های مانند حیاط ، بالکن خانه و پاسیو، پشت بام، روبه روی پنجره باز، راهرو آپارتمان و..