کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
بین الملل
چند رسانه ایاینفوگرافی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
تصویر روز
جمعه, 5 آذر, 1395 - 11:47
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
اینفوگرافی/600 روز تجاوز عربستان به یمن
نام منبع: 
متفرقهاینفونگاره

تجاوز رژیم سعودی به یمن در حالی وارد ۶۰۰ روزگی خود شده که آثار شکست و فرسایش متجاوزان در نتیجه پایداری افسانه‌ای ملت یمن در برابر این تجاوز به وضوح مشخص است.

آدرس سایت مقصد: 
http://infonegareh.ir/content/225
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
تجاوز رژیم سعودی به یمن در حالی وارد ۶۰۰ روزگی خود شده که آثار شکست و فرسایش متجاوزان در نتیجه پایداری افسانه‌ای ملت یمن در برابر این تجاوز به وضوح مشخص است.