کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ایاینفوگرافی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
تصویر روز
ویژه های چهارتایی
پیشنهاد ما
پنجشنبه, 18 آذر, 1395 - 19:05
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
اینفوگرافی/منشور اخلاق رسانه ای از منظر رهبری
نام منبع: 
متفرقهاینفونگاره

طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه، اطلاع رسانی صادقانه و شفاف، نقد کردن و نظارت کردن که سه وظیفه کلی مطبوعات می باشد از جمله موضوعات مطرح شده در اینفوگرافیک «منشور اخلاق رسانه ای از منظر رهبر معظم انقلاب» می باشد که به همت فرهنگسرای رسانه تبیین و تولید شده است. گفتنی ست مجری این طرح مرکز تخصصی اینفونگاره می باشد.

آدرس سایت مقصد: 
http://infonegareh.ir/content/232
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه، اطلاع رسانی صادقانه و شفاف، نقد کردن و نظارت کردن که سه وظیفه کلی مطبوعات می باشد از جمله موضوعات مطرح شده در اینفوگرافیک «منشور اخلاق رسانه ای از منظر رهبر معظم انقلاب» می باشد که به همت فرهنگسرای رسانه تبیین و تولید شده است. گفتنی ست مجری این طرح مرکز تخصصی اینفونگاره می باشد.