کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اجتماعی
چند رسانه ایاینفوگرافی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
تصویر روز
ویژه های چهارتایی
يكشنبه, 28 آذر, 1395 - 19:06
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
اینفوگرافی/سرطان نتیجه مصرف محصولات تراریخته
نام منبع: 
خبرگزاریفرهنگ نیوز

افزایش سرطان و راه افتادن سونامی آن در کشور نتیجه دستکاری ژنتیک در محصولات و مواد غذایی مردم است. رسیدن به مرز ۴۰ درصدی در ابتلا به بیماری سرطان نتیجه مصرف همین محصولات تغییر ژنتیک داده شده است.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.farhangnews.ir/content/243288
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
افزایش سرطان و راه افتادن سونامی آن در کشور نتیجه دستکاری ژنتیک در محصولات و مواد غذایی مردم است. رسیدن به مرز ۴۰ درصدی در ابتلا به بیماری سرطان نتیجه مصرف همین محصولات تغییر ژنتیک داده شده است.