کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ایاینفوگرافی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
تصویر روز
سه شنبه, 30 آذر, 1395 - 21:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
عمارنامه

این داده‌نما به مرور بیانات معظم له درباره چیستی و معنای وحدت حوزه و دانشگاه، الزامات و برکات این مهم پرداخته و همچنین شاخصه‌های قابل الگوبرداری هر کدام از این‌دو برای یکدیگر را نیز مطرح می‌کند.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.leader.ir/fa/content/17026/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%C2%BB
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
این داده‌نما به مرور بیانات معظم له درباره چیستی و معنای وحدت حوزه و دانشگاه، الزامات و برکات این مهم پرداخته و همچنین شاخصه‌های قابل الگوبرداری هر کدام از این‌دو برای یکدیگر را نیز مطرح می‌کند.