به فاصله یکساعت از تهران و در آرامستان حومه شهریار، کارتن خواب‌ها و معتادان برای فرار از سرما، شب‌ها در گورهای از پیش آماده می‌خوابند
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 7 دى, 1395 - 09:23

به گزارش عمارنامه، در گورستان نصیرآباد باغستان در حومه شهریار یک ساعت مانده به تهران هر شب  ٥٠ زن، مرد و کودک کارتن‌خواب در گور می‌خوابند؛ در هر گور یک تا چهار نفر زندگی می‌کنند. باید دید مسولین فکری به حال این بی خانمان ها می کنند یا خیر...

 

 

 

کلید واژه ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>