کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایعکس
چند رسانه ایپوستر
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
تصویر روز
پیشنهاد ما
چهارشنبه, 8 دى, 1395 - 09:19
تنظیمات: 
نام منبع: 
خبرگزاریخامنه ای.آی آر

حادثه بی نظیر ۹دی از جمله نمونه‌های قدرت جمهوری اسلامی است.
در آن حادثه، هیچکس دست اندرکار نبود و قدرت فکری که شاکله اصلی نظام اسلامی است، مردم را به خیابان کشاند و آن حادثه بی نظیر پدید آمد.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.leader.ir/fa/content/17107/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%DB%B9%D8%AF%DB%8C
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
حادثه بی نظیر ۹دی از جمله نمونه‌های قدرت جمهوری اسلامی است. در آن حادثه، هیچکس دست اندرکار نبود و قدرت فکری که شاکله اصلی نظام اسلامی است، مردم را به خیابان کشاند و آن حادثه بی نظیر پدید آمد.