مزایای استفاده از آموزش مجازی، مقایسه آموزش به شیوه زنده و به شیوه غیر زنده، نرخ رشد محصولات آموزش الکترونیکی در جهان و بررسی بازار و درآمد محصولات آموزشی الکترونیکی، بررسی تمهیدات و چالش ها از جمله موضوعات مطرح شده در اینفوگرافیک «اینترنت؛ معمار تعلیم و تربیت امروز»
ارسال زمانبندی شده: 
شنبه, 18 دى, 1395 - 11:07

به گزارش عمارنامه،در سال های اخیر یکی از مظاهر بسیار مهم فناوری اطلاعات، در بعد آموزش متجلی گشته است که عمده فعالیت آن در بستر  رایانه و شبکه اینترنت اجرا می گردد. این روش برخورداری از امتیازاتی نظیر حذف محدودیت های زمانی و مکانی و عدم نیاز به حضور در مرکز آموزشی و کلاس های درس و به تبع آن، امکان استفاده آسان و گسترده متقاضیان، با استقبال خوبی مواجه شده و در صورت  رفع برخی کاستی ها و تقویت زیرساخت ها، می تواند به افزایش بهره وری آموزشی و سطح علمی جامعه کمک شایانی نماید. مزایای استفاده از آموزش مجازی، مقایسه آموزش به شیوه زنده و به شیوه غیر زنده، نرخ رشد محصولات آموزش الکترونیکی در جهان و بررسی بازار و درآمد محصولات آموزشی الکترونیکی، بررسی تمهیدات و چالش ها از جمله موضوعات مطرح شده در اینفوگرافیک «اینترنت؛ معمار تعلیم و تربیت امروز» می باشد که به همت فرهنگسرای رسانه تبیین و تولید شده است. گفتنی ست مجری این طرح مرکز تخصصی اینفونگاره می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>