کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 22 دى, 1395 - 15:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
آشوب و نابسامانی در کشور پس از هاشمی!+فیلم
نام منبع: 
عمارنامه

مصاحبه ای بسیار جالب و جنجالى - آشوب و نابسامانی در کشور پس از هاشمی؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/46530
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مصاحبه ای بسیار جالب و جنجالى - آشوب و نابسامانی در کشور پس از هاشمی؟