نهادهای نظارتی در خواب...
یک شرکت گم نام در یک اقدام عجیب مراکز اقتصادی را به بهانه برگزاری مسابقات فوتسال دور هم جمع کرده است.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 11 بهمن, 1395 - 16:14

به گزارش عمارنامه، یک شرکت گم نام در یک اقدام عجیب مراکز اقتصادی را به بهانه برگزاری مسابقات فوتسال دور هم جمع کرده و اقدام به برگزاری مسابقه فوتسال با عنوان "برندهای برتر" کرده است که این اقدام این شرکت با حاشیه هایی همراه بوده است.


پیگیری ها مبنی بر چگونگی برگزاری این مسابقات از نهاد های مختلف به نتیجه مشخصی نرسید وهیچ ارگانی در جریان برگزاری چنین مسابقاتی نبوده است و هیچ ارگانی نظارت بر این مسابقات را بر عهده نگرفته است.

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>