کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 23 بهمن, 1395 - 18:08
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

مکان فوت هاشمی رفسنجانی کجاست؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/47045
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
مکان فوت هاشمی رفسنجانی کجاست؟