کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 23 بهمن, 1395 - 15:08
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
پاسخ دکتر جلیلی به پرسش جنجالی یک دانشجو
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چرا این پاسخ ها سانسور شد؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/42822
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چرا این پاسخ ها سانسور شد؟