کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
بین الملل
چند رسانه ایاینفوگرافی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
تصویر روز
پیشنهاد ما
شنبه, 23 بهمن, 1395 - 17:41
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
اینفوگرافی/وحشتناک ترین محاصره ها درتاریخ
نام منبع: 
متفرقهاینفونگاره

ابعاد محاصره، محاصره اقتصادی، ممانعت های ورود و خروج، بیکاری و از بین رفتن صنایع، ممانعت از کمک های بشر دوستانه، مشکلات حاد بهداشتی و درمانی و خطر مرگ و مقایسه آن با محاصره های غزه و شعب ابی طالب از جمله موضوعات تشریح شده در اینفوگرافیک «یمن در محاصره» می باشد که به همت مركز هدهد للثقافة والإعلام تبیین و تولید شده است.

آدرس سایت مقصد: 
http://infonegareh.ir/content/295
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ابعاد محاصره، محاصره اقتصادی، ممانعت های ورود و خروج، بیکاری و از بین رفتن صنایع، ممانعت از کمک های بشر دوستانه، مشکلات حاد بهداشتی و درمانی و خطر مرگ و مقایسه آن با محاصره های غزه و شعب ابی طالب از جمله موضوعات تشریح شده در اینفوگرافیک «یمن در محاصره» می باشد که به همت مركز هدهد للثقافة والإعلام تبیین و تولید شده است.