کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 24 بهمن, 1395 - 15:14
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
انتقاد شدید به روحانی و دولت! چهره ی روحانی دیدنی است
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

انتشار برای اولین بار؛ سخنان سانسور شده دانشجویان در روز دانشجو در حضور روحانی!
به تغییرات چهره روحانی دقت کنید!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/47050
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
انتشار برای اولین بار؛ سخنان سانسور شده دانشجویان در روز دانشجو در حضور روحانی! به تغییرات چهره روحانی دقت کنید!