تظاهرات صدها یهودی معترض به سربازی اجباری روز گذشته در اسرائیل، به درگیری آنها با پلیس و دستگیری بیش از 30 تن در جریان این تظاهرات در قدس اشغالی و نواحی همجوار منجر شد.
ارسال زمانبندی شده: 
يكشنبه, 24 بهمن, 1395 - 15:39

به گزارش عمارنامه، تظاهرات صدها یهودی معترض به سربازی اجباری روز گذشته در اسرائیل، به درگیری آنها با پلیس و دستگیری بیش از 30 تن در جریان این تظاهرات در قدس اشغالی و نواحی همجوار منجر شد.

منبع: مشرق

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>