تنبیه معلم باعث شد مداد به سر دانش اموز رودباری فرو رود.
ارسال زمانبندی شده: 
يكشنبه, 24 بهمن, 1395 - 18:02

به گزارش عمارنامه، سلاجقه مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان با اعلام اینکه این دانش آموز پایه سوم ابتدایی مدرسه شهید سالمی در شهرستان رودبار جنوب است گفت:متاسفانه معلم رودباری با فرو کردن مداد در سر دانش آموز رودباری وی را تنبیه کرده است.

فرماندار رودبار دراین باره گفت: گزارش این اقدام به حراست استانداری و مدیر کل اموزش و پرورش استان اعلام شده ومعلم به عنوان متخلف به هیات رسیدگی به تخلفات اداری اموزش وپرورش معرفی شده است.

معلم خاطی هم گفته :من قصد تنبیه دانش اموز را داشتم اما نمی دانستم با ضربه من مدادی که وی پشت سرش نگه داشته به سرش فرو می رود.

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>