کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 26 بهمن, 1395 - 12:39
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
افشاگری جنجالی رائفی پوراز خوردن کبد جنین!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

افشاگری جنجالی استاد رائفی پوراز خوردن کبد جنین!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/47091
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
افشاگری جنجالی استاد رائفی پوراز خوردن کبد جنین!