کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 28 بهمن, 1395 - 11:31
تنظیمات: 
نام منبع: 

آیا با 800هزار تومان می‌توان در تهران زندگی کرد؟ / حقوق قشر کارگری جامعه بسیار کم و ناچیز است؛ به گونه‌ای که این دستمزد به میانه ماه نرسیده تمام می‌شود.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/47114
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
آیا با 800هزار تومان می‌توان در تهران زندگی کرد؟ / حقوق قشر کارگری جامعه بسیار کم و ناچیز است؛ به گونه‌ای که این دستمزد به میانه ماه نرسیده تمام می‌شود.