ابعاد محاصره، محاصره اقتصادی، ممانعت های ورود و خروج، بیکاری و از بین رفتن صنایع، ممانعت از کمک های بشر دوستانه، مشکلات حاد بهداشتی و درمانی و خطر مرگ و مقایسه آن با محاصره های غزه و شعب ابی طالب از جمله موضوعات تشریح شده در اینفوگرافیک «یمن در محاصره» می باشد که به همت مركز هدهد للثقافة والإعلام تبیین و تولید شده است.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 28 بهمن, 1395 - 09:48

به گزارش عمارنامه،  ابعاد محاصره، محاصره اقتصادی، ممانعت های ورود و خروج، بیکاری و از بین رفتن صنایع، ممانعت از کمک های بشر  دوستانه، مشکلات حاد بهداشتی و درمانی و خطر مرگ و مقایسه آن با محاصره های غزه و شعب ابی طالب از جمله موضوعات تشریح شده در اینفوگرافیک «یمن در محاصره» می باشد که به  همت مركز هدهد للثقافة والإعلام تبیین و تولید شده است. گفتنی است  مجری این طرح مرکز تخصصی اینفونگاره می باشد.

 ... برای مشاهده و دریافت اینفوگرافیک در سایز بزرگتر بر روی آن کلیک کنید ...

 منبع: اینفونگاره

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>