مصدومین چهارشنبه سوری سالهای گذشته
ارسال زمانبندی شده: 
يكشنبه, 20 اسفند, 1396 - 17:00

به گزارش عمارنامه، تصاویر چند تن از مصدومان حادثه های رخ داده در چهارشنبه سوری های سالهای گذشته را مشاهده میکنید.

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>