یکی از نمایندگان زن مجلس عراق خواستار ترغیب مردان به گرفتن چند زن شد.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 23 اسفند, 1395 - 21:06

به گزارش عمارنامه، پایگاه سومریه نیوز روز یکشنبه به نقل از جمیله العبیدی نماینده مجلس عراق گزارش داد: مجلس نمایندگان باید قانونی را تدوین و تصویب کند که در این قانون با اعطای مشوّق های مالی به مردان، آنان را به ازدواج کردن با چند زن ترغیب کند.

العبیدی در کنفرانسی خبری در ساختمان مجلس نمایندگان گفت:  عراق گرفتار معضل تعداد فراوان زنان بیوه و مطلقه و دختران مجرد است که جمعیت آنها از 4 میلیون نفر گذشته است .  
العبیدی افزود: ما باید تعدد زوجات را رواج بدهیم و نباید یک مرد فقط به یک زن بسنده کند.
العبیدی خاطرنشان کرد: مشکل مالی یکی از اصلی ترین موانع تعدد زوجات است، که این مشکل باید با اعطای مشوق های مالی به مردان حل شود.

وی این موضوع را به نفع زنان در جامعه دانست. 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>