تازه ترین پست اینستاگرام کمند امیرسلیمانی به مرحوم علی معلم اختصاص یافت.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 26 اسفند, 1395 - 17:00

به گزارش عمارنامه، کمند امیرسلیمانی بازیگر زن سینما و تلویزیون ایران با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از لحظه با خبر شدندش از فوت علی معلم سخن گفت.

 

 

وی گفت: «پسرم رو براى سرماخوردگى بردم اورژانس بیمارستان موقع ورود در باز شد و ما کنارى ایستادیم تا راه را براى برانکارد پوشیده شده با ملحفه سفید باز کنیم از سر تاسف پرسیدم فوت شدن؟ دکتر جواب داد بله آقاى على معلم تحلیل گر سینما هستند. یکباره گویى آتش مذاب بر قلبم ریختند و شوکه شدم. هنوز هم باور نمیکنم و تصویر برانکارد از جلوى چشمم دور نمیشه همدردى عمیق و قلبى با همسرشون آذرجان معماریان و امید و ایمان نازنینم.

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>