کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
پیشنهاد ما
چهارشنبه, 16 فروردين, 1396 - 14:14
تنظیمات: 
گزارش ویژه؛
تیتر دوم: 
توطئه انگلیسی برای تغییر نظام آموزشی ایران
نام منبع: 
متفرقهپایگاه جامع نفوذ

سند یونسکو برآمده از برنامه توطئه مشترک تیمی از عناصر انگلیسی و بهائیان است که پیش تر در اندیشکده لگاتوم لندن اعلام کرده بودند.

آدرس سایت مقصد: 
http://nofooz.ir/3072/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%D8%9B%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6/
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
سند یونسکو برآمده از برنامه توطئه مشترک تیمی از عناصر انگلیسی و بهائیان است که پیش تر در اندیشکده لگاتوم لندن اعلام کرده بودند.