کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
ویژه های چهارتایی
پیشنهاد ما
يكشنبه, 20 فروردين, 1396 - 14:10
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
تصاویری هولناک از جنایات وحشیانه منافقین
نام منبع: 

(جنایت سازمان مجاهدین خلق در حق مردم ایران و دفاع آیت الله منتظری از اعدام نکردن افراد این سازمان در سال 67 و متهم کردن امام به جنایت در تاریخ! آقای منتظری از چه کسانی حمایت میکرد!)

آدرس سایت مقصد: 
http://www.aviny.com/clip/siyasi/clip/karname-jenayat-monafeghin/karname-jenayat-monafeghin.aspx
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
(جنایت سازمان مجاهدین خلق در حق مردم ایران و دفاع آیت الله منتظری از اعدام نکردن افراد این سازمان در سال 67 و متهم کردن امام به جنایت در تاریخ! آقای منتظری از چه کسانی حمایت میکرد!)