پیام رسان تلگرام که از ۴ سال پیش توسط دو جوان روس به نام های پاول دورف و نیکولای دورف آغاز به کار کرد اکنون جمعیتی بالغ بر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ نفر دارد! روزانه 220 میلیون پیام هم توسط پیام رسان تلگرام رد و بدل می شود. ۷۱ درصد از کسانی که حداقل عضو یکی شبکه های اجتماعی هستند ، در تلگرام نیز عضویت دارند.
ارسال زمانبندی شده: 
شنبه, 26 فروردين, 1396 - 09:47

به گزارش عمارنامه،   پیام رسان تلگرام که از ۴ سال پیش توسط دو جوان روس به نام های پاول دورف و نیکولای دورف آغاز به کار کرد اکنون جمعیتی بالغ بر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ نفر دارد! روزانه ۲۲۰ میلیون پیام هم توسط پیام رسان تلگرام رد و بدل می شود. ۷۱۱ درصد از کسانی که حداقل عضو یکی شبکه های اجتماعی هستند ، در تلگرام نیز عضویت دارند. توجه شما را به این اینفوگرافیک زیر که توسط مرکز تخصصیاینفونگاره جلب می کنیم.

 

... برای مشاهده و دریافت اینفوگرافیک در سایز بزرگتر بر روی آن کلیک کنید ...

 منبع: اینفونگاره

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>