کلید واژه ها: 
احمدی نژاد
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پیشنهاد ما
يكشنبه, 27 فروردين, 1396 - 11:27
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
نظر رائفی پوردرباره کاندیداتوری احمدی نژاد
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

کاندیداتوری محمود احمدی نژاد واکنش های مختلفی را در پی داشته اعم از هواداران و منتقدین ؛ رقبای او و یاران قدیم او که از وی اعلام برائت نمودند.
یک روز پس از ثبت نام محمود احمدی نژاد ، استاد رائفی پور تحلیل جالبی از این اقدام غیر منتظره ارائه دادند.
این فایل صوتی ، قسمتی از سخنرانی استاد رائفی پور در 24 فروردین در تهرانسر می باشد.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/47819
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
کاندیداتوری محمود احمدی نژاد واکنش های مختلفی را در پی داشته اعم از هواداران و منتقدین ؛ رقبای او و یاران قدیم او که از وی اعلام برائت نمودند. یک روز پس از ثبت نام محمود احمدی نژاد ، استاد رائفی پور تحلیل جالبی از این اقدام غیر منتظره ارائه دادند. این فایل صوتی ، قسمتی از سخنرانی استاد رائفی پور در 24 فروردین در تهرانسر می باشد.