افزایش یارانه فقرا در آستانه انتخابات، سوالات بی‌شماری را از جمله اینکه این میزان یارانه و این تعهد تازه چگونه قرار است تامین شود، برای اقتصاددانان ایجاد کرده است.
ارسال زمانبندی شده: 
يكشنبه, 27 فروردين, 1396 - 11:29

به گزارش عمارنامه،  افزایش یارانه فقرا در آستانه انتخابات، سوالات بی‌شماری را از جمله اینکه این میزان یارانه و این تعهد تازه چگونه قرار است تامین شود، برای اقتصاددانان ایجاد کرده است.

 

 منبع: تسنیم

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>