کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 30 فروردين, 1396 - 21:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

در این چهارسال چه گذشت؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/47874
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
در این چهارسال چه گذشت؟