کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
سیاسی
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 31 فروردين, 1396 - 02:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
شورای نگهبان ضلع احمدی نژاد را حذف میکند
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

جو عمومی از طرف حضرت حق به سمت رییسی می‌چرخد.
به احتمال زیاد شورای نگهبان کل ضلع احمدی‌نژاد را حذف کند...

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/47873
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
جو عمومی از طرف حضرت حق به سمت رییسی می‌چرخد. به احتمال زیاد شورای نگهبان کل ضلع احمدی‌نژاد را حذف کند...