کیک 100 کیلویی سفارشی برای جشن قهرمانی پرسپولیس
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 30 فروردين, 1396 - 15:04

به گزارش عمارنامه، کیک 100 کیلویی سفارشی برای جشن قهرمانی پرسپولیس

 

 منبع: مشرق

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>