کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 31 فروردين, 1396 - 11:30
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
اختلاف پراکنی بین ارتش و سپاه در پسابرجام
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پیش بینی رائفی پور درباره اختلاف افکنی بین ارتش و سپاه در پسا برجام

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/47899
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پیش بینی رائفی پور درباره اختلاف افکنی بین ارتش و سپاه در پسا برجام