دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 - 21:37
پس از اعلام شورای نگهبان
با توجه به اعلام رسمی تایید صلاحیت شدگان ریاست جمهوری از سوی ستاد انتخابات کشور و نبودن نام محمود احمدی نژاد در بین نام کاندیداتورها ، اولین واکنش رسمی ایشان منتشر شد.
ارسال زمانبندی شده: 
جمعه, 1 ارديبهشت, 1396 - 01:00

به گزارش عمارنامه، علی اکبر جوانفکر لحظاتی قبل نوشت:

احمدي نژاد و آقاي بقايي براي عمل به تكليف انقلابي، ملي و ديني خود نامزد دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شدند تا اهتمام خويش را مصروف حل مشكلات معيشتي مردم و بهبود شرايط زندگي آنان و رفع تهديدهاي بالقوه از سر ملت ايران نمايند. شوراي نگهبان با تصميم خود، اين تكليف را از دوش آنان برداشته است. الحمدلله رب العالمين

 منبع: خبرفوری

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها

خداراصدهزارمرتبه شاکریم که تکلیف بزرگی!!!را از دوش این مثلث خبیث برداشت.
اگر این مثلث را خبیث بگوئیم پس روحانی و یارانش را باید مثلث شیطانی بنامیم .
از نظر ما مردم : آقاي احمدي نژاد عزيز و پاک ُ عاشق خداترين ُ عاشق امام زمان ترين ُ متفکرترين باانديشه ترين خلاق ترين ُ باهوشترين ً زيرکترين ُ غير قدرت طلب ترين ُ شجاع ترين ُ مدبرترين ُ ولايت مدارترين ُ مديرترين ُ عاشق نظام ترين ُ عاشق امام ترين ً عاشق مقام معظم رهبري ترين ُ قانون مدارترين ُ پاک ترين ُ خالص ترين ُ صادق ترين ُعاشق مردم ترين ُ مبارک ترين براي نظام و مردم ُ يک عالمه برنامه ها و طرح هاي نوترين و بديع ترين ُ وزين ترين ُ دقيق ترين ُ مناسبترين براي مردم و نظام ُُ عاشق اسلام ترين ُ عاشق انسان ترين ُ مسلط ترين ُ عالم ترين ُ آگاه ترين ُ خبره ترين و ... بر همه مباحث ريز و درشت داخلي و خارجي ُ يک خبره ناب ترين در سياست خارجي نظام ُ بخصوص در مصاحبه ها و گفتگوها با قدرترين خبرنگاران ُ قدرترين شبکه هاي در شت اندام امريکاي و اروپايي ُ آسيايي و .... ساده زيست ترين ً غير تشريفاتي ترين ُ مردمي ترين ُ بين مردم ترين ُ درقلب مردم ترين ُ بي حزب ترين و بي دسته ترين ُ بي وابسته ترين ُ انتقاد پذيرترين ُ دادن آزادي انتقاد ترين ُ با ادب ترين ُ با نزاکت ترين نسبت به مردم و حتي مخالفان و منتقدان خود ُ رعايت ادب ترين نسبت به دولت قبل و دولت هاي قبل ُ بي شعار دادن ترين و بشتر عمل کردن ترين ُ عامل ترين نسبت به همه وعده هايش ُ خندان ترين و هيچ وقت عبوس نبودن ترين نسبت به ملت و نظام و انسان هاي ايران و جهان ُ عبوس ترين خشن ترين محکم ترين با استقامت ترين و .... نسبت به دشمنان نظام و ملت و مقام معظم رهبري ُ گسترش دوستي ترين با نظام ها و دولت ها و ملت هاي مظلوم و مورد ستم و انقلابي در جهان ُ اهيمت ندادن ترين به کشورهاي زورگو مستکبر جنايتکار جهان ُ اسراييل ستيز ترين ُ تشخيص دوست و دشمن ترين ُ مورد بدترين ُ اهانت ها ُ تخريب ها تهمت هاي ناروا قرار گرفتن ُ از طرف اصلاح طلبان ديکتاتور ُکارگزاران ديکتاتور ُ اعتداليون ديکتاتور و اصول گرايان بي عرضه ُ احزاب و دسته ها و امريکا و اروپاي جنايت کار مستکبر و اسراييل غاصب ُ و داراي يک عالمه صفات نيکوترين ُ رييس جمهور بود و انشا‌ ء الله در دوره بعدي انتخابات يعني سال 1400 با بالاترين راي ُ رييس جمهور عزيز ما مردم خواهد بود .
با تعاریفی که این دوست عزیز از آقای احمدی نژاد کرده اند واقعا"حیف بود که ایشان رئیس جمهور شوند ایشان همانطور که خودشان هم همیشه عنوان میکردندلایق مدیریت وریاست برجهان هستند نه یک کشور فلک زده وفقیر وعقب مانده که در هزار و چهارصد سال پیش گیر کرده همان بهتر که ایشان رد صلاحیت شدتا انشائاله به همان کلر مدیریت جهان مشغول شوند
توهین به مسلمان کردن نشانه شخصیت وانسانیت نیست
شما اگه به این میگویید مثل خبیث پس باید به روحانی و اطافیانش باید گفت خائن به وطن که در جلوی امریکا زانو زدند و .................... متاسفیم برای این رئیس جمهور که هیچی حالیش نمیشه
خداراصدهزارمرتبه شاکریم که تکلیف بزرگی!!!را از دوش این مثلث خبیث برداشت.
آیا شما حق هستید که این سه نفر را اینگونه خطاب میکنید.یاد دارم که رهبری عزیز از دکتر احمدی نژاد به عنوان برادر مومن یاد کرده است.این تذهبون.مطمءن باشید که برای این حرفتان بایستی در روزی که روز حسرت نامیده شده در پیشگاه حضرت حق پاسخگو باشید.
بنظرم توهین نشود به احراز نشده ها . الحمدالله شورای نگهبان مققتدرانه در طول این سالها عمل کرده فلذا باید با روشنگری تلاش همه مومنین ولایتمدار انتخاب کاندید اصلح باشه نه پرداختن به حواشی یا احیانا بدگویی
بنظرم توهین نشود به احراز نشده ها . الحمدالله شورای نگهبان مققتدرانه در طول این سالها عمل کرده فلذا باید با روشنگری تلاش همه مومنین ولایتمدار انتخاب کاندید اصلح باشه نه پرداختن به حواشی یا احیانا بدگویی
از نظر ما مردم : آقاي احمدي نژاد عزيز و پاک ُ عاشق خداترين ُ عاشق امام زمان ترين ُ متفکرترين باانديشه ترين خلاق ترين ُ باهوشترين ً زيرکترين ُ غير قدرت طلب ترين ُ شجاع ترين ُ مدبرترين ُ ولايت مدارترين ُ مديرترين ُ عاشق نظام ترين ُ عاشق امام ترين ً عاشق مقام معظم رهبري ترين ُ قانون مدارترين ُ پاک ترين ُ خالص ترين ُ صادق ترين ُعاشق مردم ترين ُ مبارک ترين براي نظام و مردم ُ يک عالمه برنامه ها و طرح هاي نوترين و بديع ترين ُ وزين ترين ُ دقيق ترين ُ مناسبترين براي مردم و نظام ُُ عاشق اسلام ترين ُ عاشق انسان ترين ُ مسلط ترين ُ عالم ترين ُ آگاه ترين ُ خبره ترين و ... بر همه مباحث ريز و درشت داخلي و خارجي ُ يک خبره ناب ترين در سياست خارجي نظام ُ بخصوص در مصاحبه ها و گفتگوها با قدرترين خبرنگاران ُ قدرترين شبکه هاي در شت اندام امريکاي و اروپايي ُ آسيايي و .... ساده زيست ترين ً غير تشريفاتي ترين ُ مردمي ترين ُ بين مردم ترين ُ درقلب مردم ترين ُ بي حزب ترين و بي دسته ترين ُ بي وابسته ترين ُ انتقاد پذيرترين ُ دادن آزادي انتقاد ترين ُ با ادب ترين ُ با نزاکت ترين نسبت به مردم و حتي مخالفان و منتقدان خود ُ رعايت ادب ترين نسبت به دولت قبل و دولت هاي قبل ُ بي شعار دادن ترين و بشتر عمل کردن ترين ُ عامل ترين نسبت به همه وعده هايش ُ خندان ترين و هيچ وقت عبوس نبودن ترين نسبت به ملت و نظام و انسان هاي ايران و جهان ُ عبوس ترين خشن ترين محکم ترين با استقامت ترين و .... نسبت به دشمنان نظام و ملت و مقام معظم رهبري ُ گسترش دوستي ترين با نظام ها و دولت ها و ملت هاي مظلوم و مورد ستم و انقلابي در جهان ُ اهيمت ندادن ترين به کشورهاي زورگو مستکبر جنايتکار جهان ُ اسراييل ستيز ترين ُ تشخيص دوست و دشمن ترين ُ مورد بدترين ُ اهانت ها ُ تخريب ها تهمت هاي ناروا قرار گرفتن ُ از طرف اصلاح طلبان ديکتاتور ُکارگزاران ديکتاتور ُ اعتداليون ديکتاتور و اصول گرايان بي عرضه ُ احزاب و دسته ها و امريکا و اروپاي جنايت کار مستکبر و اسراييل غاصب ُ و داراي يک عالمه صفات نيکوترين ُ رييس جمهور بود و انشا‌ ء الله در دوره بعدي انتخابات يعني سال 1400 با بالاترين راي ُ رييس جمهور عزيز ما مردم خواهد بود .
درود براحمدی نژآد عزیز و دلسوز ومردمی وصبور ومکتبی وانقلابی
باعث تاسف است دوری دکتر
فردی نترس که بدون هیچگونه حفاظتی در مرزلبنان با رژیم غاصب اسراییل سخرانی کرد ولی بایستی مشاییو بقایی را از خودش دور کند تا دوباره محبوب ملت ایران باشد.
تنها خدمتگذار واقعی مردم آقای احمدی نژاد بودند به فکر مردم بودند به فکر طبقه پایین جامعه بودند..هیچ رئیس جمهوری مثل احمدی نژاد نیست از این به بعد نخواهد بود که به مردم دلسوزانه رسیدگی کنه ..میگن تو ایران آزادی هست ولی نیست چرا احمدی نژاد رو رد کردن کسی که 8 سال برا مردم زحمت کشید و آثار کار کردنش تو همه جا دیده میشه و هیچکی نمیتونه منکر کاراش بشه..ایران داره به سوی دیکتاتوری میره مردم داره از این کارا زده میشه لطفا چشاتونو باز کنین مسئولین بخور وبخواب ایران
کسانی که اطراف ادم هستند خیلی مهم است
رد صلاحیت افراد مومن و انقلابی مساویست با کاهش مشارکت مردم و حکمرانی افراد فاسد و دست نشانده
درور بر سه مهره سوخته اضافی////////// بقایی و مشایی و محمود انحرافی
اینها باندی وابسته به اسراعیل بود احمدی نژاد بازیچه مشاعی است
خبیث کسی است که دیگران را با چشم بسته چشم دارند اما نمی بینند گوش دارند اما نمی شنو ند
درود بر دکتر احمدی نژاد حامی محرومان ومسضعفان که همیشه برای مردم عزیزاست وعزیز خواهد ماند واین رد صلاحیت عزت واقتدار آقای احمدی نژاد را در پیش مردم دوچندان کرد.
حیف حیف حیف افسون به حال مدم
درودبراحمدی نژاد بزرگ مردی که هرگزمقابل دشمن سرفرود نیاوردند وهمیشه یاورمظلومان بودند
قلبمه احمدی نژاد ..واقعا متاسفم برای اونایی که بی هیچ دلیل منطقی ازش بدگویی میکنن جواب خوبی هم باید داشته باشن برای اون دنیاشون که جواب خدارو بدن
عاقبت دلسوزی وکارکردن وصداقت داشتن دراین جامعه برخورد منفی مسءولین مال پرست ومقام پرست هست. درود براحمدی نژادعزیز که حامی مستضعفین بودوملاک فکر واندیشه اش رضایت الهی
آه ، وای بر تو در این چنین روزی که کسی خس و خاشاک واقعی تلقی شدی
خدا را صد هزار بار شاکریم که این متقلب حیله گر و مکار و این سردار نهضت بگم بگم و این کوتوله سیاسی از صحنه سیاست ملت ایزان حذف شد.به امید حذف بقیه این تبار.
احمدی نژاد مورد علاقه ملت ایران خصوصاً قشر ضعیف جامعه بود

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>