کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اجتماعی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پیشنهاد ما
دوشنبه, 4 ارديبهشت, 1396 - 07:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
در کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج چه می‌گذرد؟
نام منبع: 
عمارنامه

با گروه زنان همراه شدم تا شاهد اتفاقاتی که در این کلاس‌ها می‌افتد، باشم. مدرس کلاس زنان، ماما است؛ هرچند طبق پروتکل باید پزشک باشد. اما به گفته دکتر اکبر سفاری، مسؤول مرکز سلامت جامع شهری نور سعادت، به دلیل کمبود پزشک، نیرویی که بیشترین آشنایی را با مباحث دارد، جایگزین می‌شود.

آدرس سایت مقصد: 
http://mehrkhane.com/fa/news/33544
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
با گروه زنان همراه شدم تا شاهد اتفاقاتی که در این کلاس‌ها می‌افتد، باشم. مدرس کلاس زنان، ماما است؛ هرچند طبق پروتکل باید پزشک باشد. اما به گفته دکتر اکبر سفاری، مسؤول مرکز سلامت جامع شهری نور سعادت، به دلیل کمبود پزشک، نیرویی که بیشترین آشنایی را با مباحث دارد، جایگزین می‌شود.