کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 25 ارديبهشت, 1396 - 23:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
آموزش روابط سکس به کودکان طبق سند 2030!!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

نمونه آموزش #سکس به کودکان طبق سند۲۰۳۰ یونسکو که دولت روحانی آن را امضا کرد و #رهبری مانع آن شد.
جدا #پوزش میطلبم.

با #رای به روحانی، تربیت غربی فرزند خود را رقم بزنید..

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/48363
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
نمونه آموزش #سکس به کودکان طبق سند۲۰۳۰ یونسکو که دولت روحانی آن را امضا کرد و #رهبری مانع آن شد. جدا #پوزش میطلبم. با #رای به روحانی، تربیت غربی فرزند خود را رقم بزنید..