کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 26 ارديبهشت, 1396 - 16:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

شرف اگر می داشتید، درباره این دوتا کلمه جواب می دادید...

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/48375
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
شرف اگر می داشتید، درباره این دوتا کلمه جواب می دادید...