کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 26 ارديبهشت, 1396 - 21:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
افشاگری حسن عباسی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

افشاگری استاد حسن عباسی:

چرا رژیم صهیونیستی طرح ترور #روحانی را در دستور کار قرار داده؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/48376
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
افشاگری استاد حسن عباسی: چرا رژیم صهیونیستی طرح ترور #روحانی را در دستور کار قرار داده؟