دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 - 21:38
در جریان عملیات آزادسازی غرب موصل توسط نیروهای ارتش عراق
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 27 ارديبهشت, 1396 - 02:00

به گزارش عمارنامه، در جریان عملیات آزادسازی غرب موصل توسط نیروهای ارتش عراق

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>