دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 - 21:45
روزنامۀ فایننشال تایمز دیدار امروزِ اردوغان و ترامپ در واشنگتن را جلسۀ آموزش مرگ دموکراسی خواند.
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 27 ارديبهشت, 1396 - 00:00

به گزارش عمارنامه، "جدعون راشمن" روز سه شنبه در مقاله ای در روزنامۀ فایننشال تایمز نوشت: امروز، ترکیه به آمریکا یاد خواهد داد که دموکراسی، چگونه می میرد.

در این مقاله آمده است: اردوغان و ترامپ، در دیدار امروز در واشنگتن متوجه خواهند شد که ویژگی های مشترک بسیاری دارند.

نویسندۀ این مقاله در توصیف وجه اشتراک اردوغان و ترامپ نوشت: اردوغان و ترامپ هر دو قومیت گرا هستند و به ملت های خود وعده داده اند که کشورشان، بهتر از گذشته شود؛ اما آن ها کشورهایشان را به شرکتی خانوادگی تبدیل کردند.

در ادامه این مقاله تاکید شده است: در زمینه تعامل با رسانه ها و دادگاه ها، ترامپ و اردوغان، شباهت های زیادی به یکدیگر دارند. معروف است که ترامپ، خبرنگاران را دروغگوترینِ قشر می داند و اردوغان نیز با بسیاری از رسانه های ترکیه، در جنگ است. علاوه بر این، وقتی یک قاضی دستور ترامپ دربارۀ منع ورود پناه جویان به آمریکا را باطل اعلام کرد، ترامپ در توصیف او گفت: "این شخصی که او را قاضی می خوانند..."

راشمن در پایان مقاله اش، یک وجه اختلاف میان ترامپ و اردوغان برشمرد و نوشت: تنها فرق این دو در آن است که اردوغان، موفق شد که در کشورش، حاکمیت مطلق فردی را عملی کند و بر رسانه ها و نظام قضایی چیره شود؛ چیزی که تصور وقوع آن در آمریکا، محال است.

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>